Long Thần Tướng (Long Thần Tướng, #1)

Long Thần Tướng (Long Thần Tướng, #1)
Pages: 150
Language Vietnamese
Author: Thành Phong
Published: October 2014 by Đại Học Sư Phạm
Genre: Historical
Goodreads Rating: 3.86

Truyền thuyết Long Thần Tướng là bộ truyện tranh lịch sử giả tưởng, lấy bối cảnh là quãng thời gian trước khi diễn ra cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2, một trong những trang sử hào hùng nhất của nước nhà. Câu truyện trong Long Thần Tướng diễn ra trong giai đoạn 1282 – 1284. Đây là giai đoạn đấu trí vô cùng căng thẳng giữa nhà Trần cùng với nhà Nguyên, họa xâm lăng đã cận kề bờ cõi. Được thực hiện trong vòng 2 tháng, với tổng số tiền thu được là 330 triệu đồng, dự án crowdfunding tập 1 bộ truyện tranh “Truyền Thuyết Long Thần Tướng” là dự án gây vốn cộng đồng có kết quả lớn nhất Việt Nam từ trước cho tới nay.

2018 Download PDF/ePUB eBook black-belt-karate.com