Au plaisir des vers: Choix de poésies pour tous les âges

Au plaisir des vers: Choix de poésies pour tous les âges
ISBN10: 973972955X
Pages: 261
Author: Mariana David
Published: 1996 by Carminis
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 5.00

Antologia de versuri "Au plaisir des vers", prin piesele propuse, are o forţă artistică deosebită şi se adresează unui public larg, începând cu copilul de grădiniţă până la omul ajuns la vârsta senectuţii. Prin scopul didactic urmărit, lucrarea constituie în egală măsură un auxiliar practic pentru învăţarea limbii franceze. Centrele de interes, pe care sunt structurate cele 19 capitole (însumând 464 de poezii), sunt corelate cu temele generale prevăzute în programa şcoală şi în manuale. Antologia poate fi cu plăcere şi eficienţă utilizată de către elevii de la clasele cu predare normală, intensivă sau bilingvă, de către studenţi, profesor, părinţi şi de către toate categoriile socio-profesionale iubitoare de poezie franceză.

2018 Download PDF/ePUB eBook black-belt-karate.com