Corsaire du Roy

Corsaire du Roy
ISBN10: 2302017226
Pages: 48
Language French
Author: Patrice Pellerin
Series L'Épervier
ISBN13: 9789782302017
Published: October 31st 2012 by Quadrants
Genre: Sequential Art
Goodreads Rating: 3.71

1742. Terwijl zijn schip zeilklaar wordt gemaakt, moet kaapvaarder Yann de Kermeur zich een weg banen door een web van intriges, dat geheimzinnige en machtige vijanden rond hem hebben gesponnen tussen Versailles en Brest. Wie zijn zij? En waarom hebben ze het op hem gemunt? De tijd dringt, en onze koene zeevaarder zou wel eens de laatste toeverlaat van de Franse koning kunnen zijn. Zal de Havik slagen veilig en wel uit te varen?

2018 Download PDF/ePUB eBook black-belt-karate.com