Piling Nobela: Lakandula, Halimuyak, Ang Bungo

Piling Nobela: Lakandula, Halimuyak, Ang Bungo
ISBN10: 9715502474
Pages: 355
Language Filipino; Pilipino
Author: Alberto Segismundo Cruz
ISBN13: 9789715502474
Published: 2003 by Ateneo de Manila University Press
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 4.78

Mula sa Pagpapakilala: "Dalawa sa mga nobela- ang Halimuyak at Lakandula- ang katatagpuan ng magkatulad na tesis: dahil tinalikuran ng mamamayan ang kanilang nakaraan, at ang lahat ng pagpapahalaga na nakaugat dito, namayani sa kasalukuyan ang iba't ibang uri ng kasamaan- sa moralidad, sa lipunan, sa kultura... "Katulad ng Halimuyak at Lakandula, malalim ang pagkakabaon ng Ang Bungo sa paniniwalang ang panitikan ay nararapat lamang na maging kritisismo ng buhay. Kung may nakikitang kamalian sa kapaligiran o sa lipunan, makatuwiran lamang na ito ay ilarawan at higit na mahalaga, punahin sa pamamagitan ng mga elemento ng akdang pampanitikan. At sa Ang Bungo, ano pa ang hihigit na dapat na pagpakuan ng pansin kundi ang malawakang pananalanta ng mga Hapones sa Pilipinas?"

2018 Download PDF/ePUB eBook black-belt-karate.com