Die geboë figuur

Die geboë figuur
ISBN10: 9781919973
Pages: 103
Language Afrikaans
Author: Ds. JA Saunders
Published: 2007 by VG uitgewers
Goodreads Rating: 5.00

Op die disipels se versoek dat Jesus hulle moes leer bid, het hy gesê: "So moet julle bid." Daarop het die gebed gevolg wat bekend staan as die Onse Vader. Die Woord van God is oneindig ryk, en hierdie is een van die rykste gedeeltes in die hele Skrif. Min mense besef wat hierin opgesluit lê. Ware bidders, gelowiges wat stry in die gebed soos 'n Eparfras van ouds, is maar skaars in ons tyd. Ons moet die Here dank vir die wat daar nog is, al werk hulle meestal agter die skerms. As jy met dieselfde gesindheid as die disipels wil leer bid, is dit my opregte bede dat hierdie werk 'n handleiding sal wees wat die Skrif vir jou sal ontsluit, en so ook die hart van God. Verder bid ek dat hierdie werk 'n gees van gebed op jou sal uitstort en sal leer om waarlik te bid.

2018 Download PDF/ePUB eBook black-belt-karate.com