มนุษย์สังเคราะห์

มนุษย์สังเคราะห์
Pages: 287
Language Thai
Author: จินตวีร์ วิวัธน์
Published: June 2013 by กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 3.88

ร่างที่เผชิญอยู่ในระยะห่างหลาเศษขณะนี้ ไม่ใช่มนุษย์จริงๆ โดยรูปกายทั่วไปอาจจะคล้ายมนุษย์ แต่สิ่งที่พอกหนาอยู่เต็มตัวตลอดหัวจรดเท้านั้น หาใช่เนื้อหนังอย่างธรรมดาสามัญไม่ มันเป็นอะไรบางอย่าง...เหลวเละคล้ายโคลนที่พอกเต็มและจับหนาเตอะจนร่างนั้นพองโตกว่าธรรมดา ขณะนี้สิ่งที่พอกนั้นกำลังละลาย...ร่างนี้มีส่วนสูงไล่เลี่ยกับเขา มองดูส่วนที่เป็นดวงหน้าไม่เห็นอะไรเลยนอกจากทรงกลมที่มีสารเหลวเละพอกพูน และดวงตาที่เป็นสิ่งเดียวบนดวงหน้าที่บ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์!

2018 Download PDF/ePUB eBook black-belt-karate.com